• Üniversitemiz Uzaktan Eğitim uygulamalarını öncü üniversiteler düzeyine ulaştırmak
  • Ulusal ve uluslararası ARGE faaliyetlerini gerçekleştirmek
  • Üniversitemiz birimlerindeki eğitim-öğretim faaliyetlerini Uzaktan Eğitim Teknolojisi ve Modülleri ile günümüz eğitim ihtiyaçlarına göre dönüştürmek,
  • Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  • Mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak.