Vizyonumuz

Yenilikçi teknolojilerin kullanılması ve küresel standartların uygulanması ile uzaktan öğrenmeye yönelik ihtiyaç ve talepleri karşılamak; özellikle öğrenciler ve öğretim elemanları desteklenerek kalite güvencesi faaliyetleri ile uzaktan öğrenme süreçlerini sürekli geliştirmek, ulusal ve uluslararası düzeyde seçkin bir merkez haline gelmektir.

Misyonumuz

Temel misyonumuz, üniversitemizdeki açık ve uzaktan öğrenme faaliyetlerine yönelik teknik standartları belirlemek, bu faaliyetlerin uygulanabilmesi için yönetim ve organizasyon yapmak ve gerekli destekleri sağlamaktır.

· Uzaktan öğrenme faaliyetlerine uygun bir altyapı oluşturmak,
· Ulusal ve uluslararası ARGE faaliyetlerini gerçekleştirmek, kurumlarla işbirliği ve proje faaliyetleri yürütmek,
· Toplumun eğitim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için uzaktan eğitim teknolojileri ile kurs, seminer ve sertifika programlarına yönelik çalışmalar yapmak,
· Uzaktan öğrenme konusunda öğrenci ve öğretim elemanlarına destek vermek, seminerler düzenlemek,
· Akademik yetkinlik ve başarının artmasına yönelik yenilikçi uygulamalar ve çalışmalar yürütmek, çözümler üretmek,
· Uzaktan öğrenmede kalite ve performans göstergelerini tespit etmek,
· Uluslararası standartlarda uzaktan öğrenme politikaları geliştirmek ve iyi uygulamalar sunabilmek.