İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak uzaktan eğitim ile ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dersleri ve bu kapsamda kurs, seminer, sertifika programları ve konferansları gerçekleştirmek, bu konuda ilgili kurum-kuruluş ve kişilerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır.