BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

Uzaktan Eğitim Politikası

Üniversitemizin misyon, vizyon, temel değerler ve hedeflerine bağlı kalmak kaydıyla,

  • Uzaktan eğitim programlarını, paydaş katılımıyla hazırlayarak yüz yüze eğitimde sunulan akademik standartlara uygun şekilde yürütülmesi ve kalitesinin denetlenebilir olmasını sağlamak,
  • Tüm paydaşlarımızın memnuniyet düzeylerini uzaktan eğitim programları, öğrenme çıktıları ve başarıları açısından yüz yüze eğitim ile karşılaştırarak değerlendirmek,
  • Uzaktan eğitim programlarının sürdürülebilirliği için gerekli teknolojik altyapıyı oluşturarak bilgi kaynaklarına erişimi ve bu kaynaklardan yararlanılmasını sağlamak,

Balıkesir Üniversitesinin uzaktan eğitim politikasını oluşturmaktadır.