Misyonumuz

İletişim ve bilgi teknolojisine dayalı olarak uzaktan eğitim ile ön lisans, lisans, lisans tamamlama, lisansüstü dersleri ve bu kapsamda kurs, seminer, sertifika programları ve konferansları gerçekleştirmek, bu konuda ilgili kurum-kuruluş ve kişilerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamaktır.

Vizyonumuz

  • Üniversitemiz Uzaktan Eğitim uygulamalarını öncü üniversiteler düzeyine ulaştırmak
  • Ulusal ve uluslararası ARGE faaliyetlerini gerçekleştirmek
  • Üniversitemiz birimlerindeki eğitim-öğretim faaliyetlerini Uzaktan Eğitim Teknolojisi ve Modülleri ile günümüz eğitim ihtiyaçlarına göre dönüştürmek,
  • Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla işbirliği yapmak,
  • Mesleki eğitim kurslarının düzenlenmesi
  • Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarının eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamalarına ve uzaktan eğitim sistemleri geliştirmelerine katkıda bulunmak.